Werdegang Triggerpunkt-Therapeut IMTT®

Manuelle Triggerpunkt-Therapie   -   Workshop
 
Inhalte Themenschwerpunkt gemäss Ausschreibung

Dauer 1-2 Tage

Voraussetzung Modul 1  oder  A 1


Modul 1  Modul 2  A1  A2  WS  CD  DN1  DN2  WS/DN   Prüfung DN  Prüfung TPT  Zertifikat DN 
 
Zurück zur Auswahl
 

 


  Home eMail  info@triggerpunkt-therapie.eu